• n95 tek kullan?ml?k maske

  • Xicheng Science & Technology Building High-tech Development Zone, Zhengzhou, China
  • 0086-371-86011881
  • [email protected]
  • >Online Chating

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA STANDARDZASYON

için%90danfazla koruyucu özellikte, N95, P2 (%95) veya P3(%98) standartlarnda olmaldr. Ayrca koruyucu elbise, tek kullanmlk eldiven, kep, izolasyon odasnda otoklavlanabilir ve de¤itirilebilir ayakkablar kullanlmaldr. Bu bölümdekullanlanÇNDEKLERc. Hepa filtreli (N95 standartlarnda) maske takarak çallmaldr. d. Olas sçramalardan korunmak amac ile gözlük veya yüz sperli¤i , n95 tek kullan?ml?k maske dayankl ve tek kullanmlk kaplar içine yeterli miktarda alnmaldr. Örnek enjektöre alnacak ve enjektörle gönderilecekse luer tipi kapakl enjektörler , n95 tek kullan?ml?k maskeanadoluissagligi, n95 tek kullan?ml?k maskeHipersensitivite reaksiyonu görülünce yap#lmas# gerekenler: Hastaya verilen bütün ilaçlar" kesilir. Hasta, hastaneye sevkedilir. Hastanede sorumlu ilaç/ilaçlar deri testleri ile ya da ilaç denemeleri ile belirlenir. Tek tek ilaçlar kullan"larak sorumlu iaç bulunmaya çal"#"l"r.

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA STANDARDZASYON

için%90danfazla koruyucu özellikte, N95, P2 (%95) veya P3(%98) standartlarnda olmaldr. Ayrca koruyucu elbise, tek kullanmlk eldiven, kep, izolasyon odasnda otoklavlanabilir ve de¤itirilebilir ayakkablar kullanlmaldr. Bu bölümdekullanlanÇNDEKLERc. Hepa filtreli (N95 standartlarnda) maske takarak çallmaldr. d. Olas sçramalardan korunmak amac ile gözlük veya yüz sperli¤i , n95 tek kullan?ml?k maske dayankl ve tek kullanmlk kaplar içine yeterli miktarda alnmaldr. Örnek enjektöre alnacak ve enjektörle gönderilecekse luer tipi kapakl enjektörler , n95 tek kullan?ml?k maskeanadoluissagligi, n95 tek kullan?ml?k maskeHipersensitivite reaksiyonu görülünce yap#lmas# gerekenler: Hastaya verilen bütün ilaçlar" kesilir. Hasta, hastaneye sevkedilir. Hastanede sorumlu ilaç/ilaçlar deri testleri ile ya da ilaç denemeleri ile belirlenir. Tek tek ilaçlar kullan"larak sorumlu iaç bulunmaya çal"#"l"r.

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA STANDARDZASYON

için%90danfazla koruyucu özellikte, N95, P2 (%95) veya P3(%98) standartlarnda olmaldr. Ayrca koruyucu elbise, tek kullanmlk eldiven, kep, izolasyon odasnda otoklavlanabilir ve de¤itirilebilir ayakkablar kullanlmaldr. Bu bölümdekullanlanÇNDEKLERc. Hepa filtreli (N95 standartlarnda) maske takarak çallmaldr. d. Olas sçramalardan korunmak amac ile gözlük veya yüz sperli¤i , n95 tek kullan?ml?k maske dayankl ve tek kullanmlk kaplar içine yeterli miktarda alnmaldr. Örnek enjektöre alnacak ve enjektörle gönderilecekse luer tipi kapakl enjektörler , n95 tek kullan?ml?k maskeanadoluissagligi, n95 tek kullan?ml?k maskeHipersensitivite reaksiyonu görülünce yap#lmas# gerekenler: Hastaya verilen bütün ilaçlar" kesilir. Hasta, hastaneye sevkedilir. Hastanede sorumlu ilaç/ilaçlar deri testleri ile ya da ilaç denemeleri ile belirlenir. Tek tek ilaçlar kullan"larak sorumlu iaç bulunmaya çal"#"l"r.

Post Comments

Post Comments